Azərbaycana xoş gəlmışsiniz

Azərbaycana xoş gəldiniz

Azərbaycan üç Cənubi Qafqaz ölkəsindən (Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan) ən böyüyü olub şimaldan Rusiya, şimali-qərbdən Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cənubi-qərbdən Türkiyə, cənubdan İran və şərqdən Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir. Ölkə Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşərək, qərb və şərq arasında körpü rolunu oynayır. Azərbaycan İpək Yolunun (adı Çindən yol üzərində yerləşən ölkələrin tacirləri arasında mübadilə üçün daşınan ipəklə bağlı olub qərbi şərqlə bağlayan 4000 mil uzunluğunda böyük yol) bir hissəsi və hazırda Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi (TRACECA) layihəsinin iştirakçısı kimi mühüm rol oynayır.

Odlar Yurdu Azərbaycan heyrətamiz tarix və unikal mədəni irsə malik bir ölkədir. Tarixən Azərbaycan Sovet İttifaqı və Fars İmperiyasının ərazisinə daxil olmuşdur. 1991-ci ildə Sovet İttifaqından ayrılan Azərbaycan tədricən zəngin mədəniyyətə malik qərb yönümlü, müstəqil və dünyəvi dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanın ümumi sahəsi təqribən Avstriya ilə eyni olub 86,600m2  ərazini əhatə edir. Azərbaycanın iqlimi, coğrafi quruluşu və topoqrafiyası mədəni irsi qədər müxtəlifdir, belə ki, məlum olan 13 iqlim qurşağından doqquzu bu ölkənin ərazisində mövcuddur. Azərbaycanın qarlı dağları (Böyük Qafqaz dağları silsiləsi ölkənin şimal hissəsindən keçir), hamar bataqlıq sahələri, səhraya bənzər düzənlikləri, palçıq vulkanları (palçıq vulkanlarının sayına gore ölkə dünyada birincidir), meşələri, təbii sərvətləri (Azərbaycan ərazisinin 2.5 faizində 16 qoruq yerləşir) və sahilləri vardır.

Azərbaycanın danışıq dili hansıdır?

Azərbaycan (və ya azəri) dili ölkənin rəsmi dilidir. Eyni zamanda Azərbaycan ərazisində rus dili də geniş yayılmışdır. Paytaxt Bakıda gənc yaşlı nəsil ingilis, fransiz və alman kimi digər Avropa dillərini də yaxşı bilir.

Azərbaycanda hansı valyuta istifadə edilir?

Azərbaycan Yeni Manatı ölkənin rəsmi valyutasıdır. 100 qəpik bir manata bərabərdir.

Valyuta kodu: AZN
Valyuta simvolu: MaH

Information received from: http://teas.eu/welcome-to-azerbaijan